• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Tudnivalók

Közszolgáltatási információk

TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TIGÁZ Zrt.)

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése

A TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területére vonatkozó információt üzletszabályzatunk 1. számú melléklete tartalmazza (letöltés), további információ a területi jelenlét oldalon.

Alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

A földgázelosztói engedélyes vagy megbízottjai által végzett szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása az árközlemény oldalon található.

A különdíjas tevékenységek díjait az elmúlt 5 évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

2010-2013. április 30-ig: 16/2008 (VIII.1)KHEM rendelet A földgáz elosztói és közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik által fogyasztói igény alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról
2013. május 1-től napjainkig: 17/2013 (IV.30) NFM rendelet A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról.

Az elosztási díjak a TIGÁZ Zrt. elosztási díjai oldalon találhatóak.

A rendszerhasználati díjakat az elmúlt 5 évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

2010-2013 július 25 között: 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról.2013 július 26-tól napjainkig: 1/2013 (VII.11) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről.

Az elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek információit az üzletszabályzatunk 5. számú melléklete tartalmazza: letöltés

A TIGÁZ Zrt. a csatlakozási díjak megállapításakor minden esetben a hatályos jogszabályok szerint jár el. A csatlakozási díjakról és az áralkalmazási feltételekről a 9/2014(IX.29.) MEHK rendelet nyújt teljes körű információt.

A csatlakozási díjakat az elmúlt 5 évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

Hatályosság csatlakozási díj számítása RHD meghatározása
2010.01.01-től 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet alapján 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete
2011.01.01-től 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet alapján 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete
2012.01.01-től 79/2011. (XII.22.) NFM rendelet alapján és a 884/2011. (XII.27.) MEKH határozat alapján 805/2011. (XII.02.) MEKH határozat alapján
2012.07.01-től 79/2011. (XII.22.) NFM rendelet és a 591/2012. (VI.28.) MEKH határozat alapján 542/2012. (VI.01.) MEKH határozat alapján
2013.01.01-től 79/2011. (XII.22.) NFM rendelet és a 591/2012. (VI.28.) MEKH határozat alapján 1178/2012. (XII.28.) MEKH határozat alapján
2013.07.26-tól 43/2013. (VII.25.) NFM rendelet és a 2/2013. (VII.25.) MEKH rendelet alapján 1/2013. (VII.11.) MEKH rendelet alapján
2014.09.01-től 35/2014. (VIII.25.) NFM és a 6/2014. (VIII.28.) MEKH rendeletek szerint -
2014.10.01-től 9/2014. (IX.29.) MEKH rendelet alapján -

Az alkalmazandó díjak társaságunk szolgáltatási területén minden településen egységesek.

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok

Információ a jelenleg alkalmazandó jogszabályokról: letöltés

A Tigáz Zrt.-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán megtekinthetőek. (keresési segédlet letöltése)

Üzletszabályzat és egyéb szerződéses feltételek

Szabályzataink a dokumentumtárunk Üzletszabályzatok, szabályzatok oldalon találhatóak meg. Általános szerződéses feltételekkel kapcsolatban a hatályos  üzletszabályzatunk 7. a. pontja tartalmaz információkat.

Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

Az információt az üzletszabályzatunk 9. pontja tartalmazza.

Tájékoztatás:
A 387/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 3. § (4) i., pontja szerint a Get. 64. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalokat jelölte ki. 
Az illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók.

Üzletszabályzatunk jogszabályi változásoknak való megfeleltetése folyamatban van.

A szolgáltatási területünkön található békéltető testületek elérhetőségéről itt tájékozódhatnak.

Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek

Az információt az üzletszabályzatunk 3. számú függeléke tartalmazza: letöltés

Tájékoztatás: Üzletszabályzatunk jogszabályi változásoknak való megfeleltetése folyamatban van.

Ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk

Ügyfélszolgálati elérhetőségeinket az kapcsolat oldalon belül találhatóak meg.

Az információt az üzletszabályzatunk 2. számú melléklete tartalmazza: letöltés

Elosztói engedélyesek között együttműködési megállapodás megkötésének igénye esetén a megállapodás tervezetének megismerése céljából kérjük a halozatgazdalkodas@tigaz.hu e-mail címen érdeklődjön.

Egyéb információk