• kezdőlap
 • kapcsolat
 • dokumentumok
 • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Társaságunk

Társaságunk

tigáz

tigáz földgáz elosztási tevékenységet végez Magyarországon, szolgáltatási területét tekintve az ország legnagyobb vezetékes földgázelosztója. Összesen több mint 33 000 kilométernyi vezetékhálózaton végzi mindezt, ami nagyságrendileg az Egyenlítő hosszával (40 075 kilométer) összemérhető.

1. Története

A Hajdúszoboszlón 1925-ben felszínre tört földgáz értékesítésére a város képviselő-testülete 1950. június 13-i határozatával vállalatot alapított, Hajdúszoboszlói Földgáztermelő és Értékesítő Közüzemi Vállalat névvel. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) által végzett újabb földgázlelőhelyek feltárásával és a távvezetékek építésével együtt jelentkezett az országos igény a nagyobb gázszolgáltató szervezetek kialakítására. A gázipar gyorsütemű fejlesztése érdekében az akkori kormány 1966-ban 7 éves gázprogramot fogadott el. 1967. június 30-án - a Debreceni Gázművek, a Miskolci Gázművek valamint a Szolnok Megyei Földgázszolgáltató Vállalat beolvasztásával – a Nehézipari Minisztérium megalapította a Tiszántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalatot. Az egykori tanácsi vállalat már ezen az új néven integrálódott az OKGT-be 1967 júliusának közepén. Az 1981-1986. közötti rohamos műszaki fejlődés hatására a vállalat nettó árbevétele megduplázódott. A '80-as évek végén és a '90-es A vállalat tevékenységi köre komplex volt: gázvezeték építésre, gázszolgáltatásra, gázkészülék javításra, belső gázszerelésre és egyéb gázipari szolgáltatásokra, mint például PB-gázra is kiterjedt. 1994 tavaszán jelent meg a gázszolgáltatásról szóló új törvény. Az akkori kormány döntött a stratégiai ágazatok privatizációjának alapelveiről. Az 1990-es évek végéig nagyon intenzív volt az elosztóhálózat fejlődése és a fogyasztói bekapcsolások száma, ezt értelemszerűen követte az ügyfélkör számának jelentős növekedése is. Mindezt segítette a földgáz, mint energiahordozó kedvező piaci ára más, alternatív energiaforrásokkal szemben. Az éves földgáz-értékesítés rohamosan növekedett.

Az Állami Vagyonkező Részvénytársaság 1993.július 01-én a Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalatból átalakulással létrehozta a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaságot.

Tigáz Rt. többségi részvénycsomagjának tenderén 1995. november 22-én az olasz Italgas-SNAMkonzorciumot nyilvánították nyertesnek. A privatizációs folyamat eredményhirdetése azt jelentette, hogy a többségi olasz tulajdonlással a vállalat tagja lett nem csak az Italgas csoportnak, de ezen túlmenően az eni-nek is. A privatizációt követően racionalizálták a gázvezetékek tulajdonjogát is. A gázközművagyon-vásárlásokkal jelentősen megnőtt és stabilizálódott a társasági vagyon.

A Tigáz 2018. június 21-én a svájci székhelyű MET Csoport tulajdonába került, miután hivatalosan is lezárult a tranzakció. A MET a Tigáz Zrt. jegyzett tőkéjének 98,99 százalékáról írt alá részvény-adásvételi megállapodást az eni-vel még 2017 decemberében. A Tigáz Zrt. 100 százalékos tulajdonában álló Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. az északkelet-magyarországi földgázelosztási tevékenységért felel. A Tigáz új elemmel gazdagítja a MET eszközportfólióját, és így kiválóan illeszkedik a cégcsoport növekedési stratégiájába.

2. Vállalati struktúra

2.1 Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

 • 1989. április 1-jétől 1993. június 30-ig Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat néven
 • 1998. április 22-ig Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Rt-ként
 • 2005. december 30-tól Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt-ként

van jelen a hazai energiaiparban.

A gázszolgáltatás gyökerei a mai tigáz működési területén Debrecenben 1863-ig, Miskolcon 1882-ig nyúlnak vissza. Ettől kezdve a vállalat Magyarország 1/3-án, a Duna vonalától keletre eső országrészben, regionális jelentőséggel bírva végezte gázszolgáltatási tevékenységét.

Tigáz Zrt. Budapesten és Magyarország 11 megyéjében (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg), végzett egyetemes földgázszolgáltatást.

2015 júniusában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. október 1-jei határidővel a Tigáz Zrt. kérésére visszavonta az egyetemes gázszolgáltatási engedélyét, valamint sor került a szabadpiaci ügyfelek teljes portfóliójának értékesítésére is.

2017. január 1-től a Tigáz Zrt. operatív tevékenységei a vagyonkezelési és a jogi társasági titkársági feladatok kivételével megszűntek. Így a Tigáz-DSO Kft. tevékenységi köre kibővült, többek között gazdasági, humánpolitikai, és jogi feladatokkal.

2.2  Tigáz GEPA Gyártó és Karbantartó Kft.

Tigáz GEPA Gyártó és Karbantartó Kft.-t 1991. január 2-án, 100%-os tulajdoni hányaddal alapította az akkori Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat. Alapját az Országos Mérésügyi Hivatal által kezdeményezett méréskorszerűsítési program részeként az 1980-as évek végén a Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat saját beruházásában készített hajdúszoboszlói üzem képezte. Amely akkori viszonylatban Magyarország legkorszerűbb háztartási gázmérő hitelesítő- és javító üzeme volt.

Tigáz GEPA Kft. üzletágai alapvetően szervizszolgáltatásokból tevődtek össze. A kezdetektől a társaság fő tevékenysége volt a háztartási és középteljesítményű membrános gázmérők javítása és előkészítése, valamint az akkreditált laboratórium működtetése, ahol nyomás- és hőmérsékletmérő berendezések javítása, karbantartása, kalibrálása, illetve házi és egyedi teljesítmény kategóriájú nyomásszabályozók vizsgálatai zajlottak. A Tigáz GEPA Kft. tevékenységi köre 2011-ben tovább bővült a Tigáz Zrt. ügyfeleinek tulajdonában lévő nyomásszabályozó állomások karbantartási tevékenységével, amely feladatok ellátásához külső alvállalkozókat vett igénybe. A vállalat logisztikai tevékenységét a 2012-től a Tigáz GEPA Kft. végezte. A Tigáz GEPA Kft. tevékenységeit 2015. október 1-től a Tigáz-DSO Kft. vette át.

2.3  Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft.

Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. 2007. április 24-én alakult meg, tevékenységét 2007. július 1-jén kezdte meg. A Tigáz Zrt. leányvállalata a Tigáz-DSO Kft., egyúttal a Tigáz Zrt.Tigáz-DSO Kft. kizárólagos, egyetlen tulajdonosa. Megalakulásakor egyik fő feladata volt, hogy földgáz elosztási engedélyes tevékenységeket végezzen Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán.

Tigáz-DSO Kft. elsődleges műszaki feladatai:

 • gázelosztó hálózatok fejlesztése
 • gázelosztó hálózatok üzemeltetése
 • gázelosztó hálózatok karbantartása
 • üzemzavar elhárítás
 • gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződések kezelése
 • gáztervek műszaki-biztonsági szempontból történő ellenőrzése
 • lakossági nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, ciklikus cseréje
 • fogyasztói gázvezetékek üzembe helyezése
 • gázszerelések műszaki-biztonsági ellenőrzése

A 2016-17 évi változások eredményeképpen a korábban a Tigáz Zrt. által végzett tevékenységek átkerültek a Tigáz-DSO Kft-hez, mellyel egy teljes körű vállalati átstrukturálás kezdődött el és mely változásokkal egy nagy múltú tevékenységi kört zárt le a vállalat, létrehozva egy új tigáz-t.

3. Korábbi és jelenlegi tulajdonosi struktúra

eni

Az eni a világ egyik vezető multinacionális olaj- és gázvállalata, világszerte 73 országban aktív, körülbelül 33 ezer embernek ad munkát. Fő tevékenységei között a nyersanyag-kitermelés, a finomítás, a kereskedelem, valamint a környezetbarát és megújuló energia-központú beruházások szerepelnek. A Cassa Depositi e Prestiti SpA 25,76%-os tulajdonrészt birtokol az eni-ben, 4,34%-al rendelkezik az olasz Gazdasági Minisztérium. 0,91% az eni tulajdona, a fennmaradó 68,99%-ot pedig egyéb részvényesek birtokolják.

MET Csoport

A svájci központú MET Csoport európai integrált energiavállalat, tevékenysége kiterjed a földgáz-, az áram- és a kőolajpiacra is. Leányvállalatai révén 15 országban van jelen, összesen 23 nemzetközi kereskedési ponton és 28 ország gázpiacán aktív. A MET által forgalmazott földgázmennyiség 35 milliárd köbméter volt 2017-ben, ez csaknem négyszerese az éves magyarországi gázfogyasztásnak. A MET Csoport tulajdonosai a vállalat vezetői és alkalmazottai, többségi tulajdonosa Lakatos Benjamin vezérigazgató.