• kezdőlap
 • kapcsolat
 • dokumentumok
 • English
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Társaságunk

Társaságunk

A földgázellátást szabályozó 2003. évi XLII. törvény, valamint a 2003/55/EK. Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv előírásai értelmében a Tigáz Zrt. az energia- és gázpiac teljes liberalizációja során létrehozta a Tigáz-DSO Kft-t*, amely önállóan látja el az elosztói tevékenységet. A Tigáz-DSO Kft. a jogszabályokban előírt szakmai feladatain túl az önálló társasági működéshez és belső döntéseihez szorosan kötődő feladatokat végzi. (*DSO – distribution system operator, azaz elosztói engedélyes.)

A Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. 2007. július 1-én jött létre földgáz elosztási tevékenység végzésére, melyre a Magyar Energia Hivataltól kapott engedélyt.

A Tigáz-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és egyedüli tagja a Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184.).

A Tigáz-DSO Kft. 2015. éves operatív működésének legfontosabb eredményei:

A Társaság földgáz elosztási engedélyes tevékenységeket végez Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán.

A Társaság központja Hajdúszoboszlón van és a területi jelenlétet öt elosztói területi egységen keresztül gyakorolja (Debrecen, Miskolc, Eger, Szolnok, Gödöllő). A mérési, fejlesztési és ellenőrzési feladatokat három régióba szervezett keretekben látja el.

A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatár pontig.

A földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti:

 • gázelosztó hálózatok fejlesztése,
 • gázelosztó hálózatok üzemeltetése,
 • gázelosztó hálózatok karbantartása,
 • üzemzavar elhárítás,
 • műszaki biztonsági felülvizsgálat.

A Földgáz Elosztási Területi Egységek feladata még a gázfogyasztókhoz kötődő alábbi tevékenységek végzése:

 • gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződés ügyintézése,
 • gáztervek felülvizsgálata, jóváhagyása,
 • gázszerelések minősítése, elfogadása,
 • nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése,
 • fogyasztói gázrendszerek beüzemelése,
 • műszaki biztonsági felülvizsgálat.

2015. október 1-től a Tigáz GEPA Kft. operatív tevékenységei megszűntek, a Tigáz Csoporton belül átstrukturálásra kerültek. Így a Tigáz-DSO Kft. tevékenységi köre kibővült – többek között - a gázmérők felújításával valamint logisztikai feladatokkal.

A TIGÁZ-DSO Kft. 2015. éves operatív működésének legfontosabb eredményei:

 • a fogyasztói létszám 1.230 ezer fő,
 • a Társaság összesen 2.114 millió m3 földgázt forgalmazott, melyből egyetemes szolgáltatás részére
 • 1.245 millió m3-t és szabadpiaci földgáz forgalmazás 869 millió m3 volt.
 • 2015.évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma 1.092 volt, 21 km új elosztói és csatlakozóvezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 144 ezer db.
 • A Társaság 4.505 millió Ft beruházást hajtott végre, mely alapvetően a gázhálózat fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat tartalmazza 4.173 millió Ft értékben.

2017. január 1-től a Tigáz Zrt. operatív tevékenységei – a vagyonkezelési és a jogi társasági titkársági feladatok kivételével – megszűntek, így a Tigáz-DSO Kft. tevékenységi köre kibővült – többek között – gazdasági, számviteli, controlling, raktározási, valamint humánpolitikai, minőségirányítási, informatikai és beszerzési feladatok végzésével.