• kezdőlap
 • kapcsolat
 • dokumentumok
 • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Leendő fogyasztóknak

Tájékoztató a gázigény bejelentő lapokhoz

 • A gázigényt írásban kell benyújtani. Postai úton a TIGÁZ Zrt. vezetékfejlesztési csoportja részére vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákon.
 • Új gázigény esetén csatolandó az igénybejelentéshez a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat és a földhivatali térkép.
 • A leágazó vezeték ("csonk") kívánt helyét kérjük bejelölni a térképmásolaton abban az esetben, ha az ingatlanon még nincs gázvezeték.
 • A fogyasztói helyen kialakítandó (bővítendő) gázellátó rendszerről – arra jogosult szakemberrel - tervet kell készíttetni. A gázigény bejelentő kitöltéséhez javasolt a tervező segítségét igénybe venni, ezzel elkerülhető, hogy a hiányos, hibás igénybejelentő miatt a hiánypótlás késedelmet okozzon.

A gázigény bejelentés kielégítésének folyamata:

 • A TIGÁZ Zrt.-hez benyújtott gázigény bejelentésre a jogszabályban foglalt időtartamon (jelenleg 30 nap) belül kell választ kapnia a bejelentőnek.
 • A válasz a csatlakozási díj mértékére vonatkozó ajánlat, melynek elfogadása esetén küldi meg TIGÁZ Zrt. a csatlakozási szerződést, és - amennyiben kell csatlakozási díjat fizetni – a befizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízást (csekket). (Ajánlatként kiküldhető a csatlakozási szerződés is.)
 • A szerződések minden példányát az igénylő által aláírva kérjük visszaküldeni, mellékelve a csekk feladóvevényének fénymásolatát.
 • TIGÁZ Zrt. az általa is aláírt szerződés igénylői példányát visszaküldi.
 • Amennyiben az ingatlan nem rendelkezik leágazó vezetékkel (nincs "csonk"), TIGÁZ Zrt. az igénylő által visszaküldött aláírt csatlakozási szerződés és befizetés igazolás (csekk feladóvevénye) beérkezése után ad megbízást alvállalkozójának az ingatlan ellátását biztosító leágazó vezeték tervezésére és kivitelezésére. Amennyiben elosztó vezeték építésére is szükség van, az alvállalkozó megbízására csak a meghatározott minimális befizetői létszám elérése után nyílik lehetőség.

Vezetékfejlesztési csoport levelezési címei településenként.pdf507 Kb2018.12.11.

https://www.tigazdso.hu/leendo-fogyasztoknak/dokumentumok/gazigeny-bejelento/Vezetékfejlesztési csoport levelezési címei településenként.pdf

Földgáz kapacitásigény bejelentő lap - egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén.pdf211 Kb2019.02.11.

https://www.tigazdso.hu/leendo-fogyasztoknak/dokumentumok/gazigeny-bejelento/Földgáz kapacitásigény bejelentő lap - egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén.pdf

Földgáz kapacitásigény bejelentő lap - egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetén.pdf207 Kb2019.02.11.

https://www.tigazdso.hu/leendo-fogyasztoknak/dokumentumok/gazigeny-bejelento/Földgáz kapacitásigény bejelentő lap - egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetén.pdf