• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Dokumentumok

Földgázelosztási üzletszabályzat tartalma, szerkezeti felépítése

Az Üzletszabályzat szabályanyaga három részből áll. Szerkezeti felépítése és tartalma megfelel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehatásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1.2. pontjában rögzített előírásoknak.

I. Általános rész

Az Üzletszabályzat általános része tartalmazza a földgázelosztási tevékenység teljes körű leírását tizenhárom fejezetre bontva. A törzsszöveg rögzíti a kapcsolattartás szabályait, az általános biztonsági előírásokat, a szolgáltatás minőségi követelményeket, a műszaki követelményeket, a felhasználói igény kielégítésének módját, részletes szabályait, az elosztói csatlakozási és földgázelosztási szerződések feltételrendszerét, a szerződésszegésre és szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályokat, a panaszok kezelésének rendjét, az ügyfélszolgálatok és egyéb elérhetőségek megjelölését, a vitarendezés szabályait, a védendő fogyasztókra vonatkozó speciális szabályokat, és az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatását.

II. Mellékletek

Az Üzletszabályzat II. részét a mellékletek alkotják. Mellékletekben került rögzítésre a működtetett rendszer leírása, az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, a csatlakozási feltételrendszer, a szerződésminták, az elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, a kötbértábla és a korlátozási sorrend.

III. Függelékek

Az Üzletszabályzat harmadik, utolsó nagy egységét a Függelékek képezik. A fügelékek tartalmazzák a társaság szervezeti felépítését, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, belső utasítások megjelenítését, az érdek-képviseleti szervek felsorolását, a társasági azonosító bemutatását, a gázveszteségszámítás szabályait vezetékszakítás esetén, a kiegészítő szolgáltatások díját, és kiegészítő nyilatkozatot.